Villkor utomhusträning

Ansvar för hälsotillstånd, olycksfall och ägodelar

Jag rekommenderar att du ser över ditt försäkringsskydd. Mellberg Wellness ansvarar ej för personskador vid olycksfall eller skador som orsakats av andra kunder eller andra personer. Deltagarna är inte försäkrade genom Mellberg Wellness.

Deltagaren ansvarar själv för att sitt hälsotillstånd är sådant att deltagaren, utan risker, kan delta i träningen. 

Mellberg Wellness ansvarar inte för förluster p.g.a. stöld, inbrott eller av annan anledning.

Allemansrätten

Utomhusträningens deltagare skall värna om allemansrätten och lämna de miljöer där träning skett på samma sätt som det var när vi kom dit.